SEYİRCİ TAAHHÜTNAMESİ

Amaç

İşbu taahhütname ile, TMT Group Medya Yapım A.Ş. (“Yapımcı”) tarafından hazırlanmış ve Habertürk TV’de yayınlanacak olan “Mehmet Akif Ersoy’la 5. Gece” programına (“Program”) seyirci olarak katılmak üzere başvuru yapan (“Başvuru Sahibi”) ve/veya başvurusu kabul edilen kişi aşağıdaki maddelerde yer alan yazılı hususları kabul etmektedir.

Tarafların yetki ve yükümlülükleri

Başvuru Sahibi, Katılımcı Başvuru Formu’nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.
Başvuru Sahibi, seyirci olarak programa kabul edilmesi halinde, programdaki söz ve davranışlarının hukuka aykırı, rahatsız edici, başkalarının kişilik haklarına zarar verici ve benzeri nitelikler içermeyeceğini, her türlü yasal mevzuata uygun davranacağını, aksi halde doğan/doğabilecek her türlü sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul etmektedir.
Başvuru Sahibi ve/veya başvurusu kabul edilen kişi, Katılımcı Başvuru Formu’ndaki bilgileri, kendi rızası ile Yapımcı ile paylaşmış olup Program esnasında görsel ya da işitsel verisinin (fotoğraf, görüntü, ses kaydı vb.) kaydedilmesine kendi hür iradesiyle rıza göstermektedir.
Başvuru Sahibi ve/veya başvurusu kabul edilen kişi, kendi rızasıyla paylaşmış olduğu ve Yapımcı tarafından kaydedilen her türlü yazılı, görsel ya da işitsel verinin tümünün veya bir kısmının kullanım hakkının Habertürk TV (Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş.)’ye devredilebileceğini, Yapımcı’nın ve Habertürk TV’nin dilediği zaman dilediği mecra ve dilediği programda, program tanıtımlarında veya Habertürk TV tarafından belirlenen başkaca bir formatta bedelsiz olarak kullanabileceğini peşinen kabul eder. Başvuru Sahibi ve/veya başvurusu kabul edilen kişi, söz konusu verilerin kullanılması durumunda Habertürk TV ve Yapımcıdan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul etmiştir.
Başvuru Sahibi ve/veya başvurusu kabul edilen kişinin,  Katılımcı Başvuru Formu doldururken vermiş olduğu bilgiler Yapımcı’nın veri tabanında işleme amacıyla sınırlı olarak saklanacak olup bu taahhütnamede belirtilen istisnalar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Taahhütnamenin Yürürlüğü

Başvuru Sahibi ve/veya başvurusu kabul edilen kişi, işbu taahhütnameyi onaylayarak okuduğunu, anladığını ve tüm maddelerini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.